Κατάστημα Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Θ. Χατζίκου 1, 56122 Μενεμένη

Τρόποι επικοινωνίας

+30 2313 253 003

+30 698 5839 512

info@dt-pcexperts.gr

Ωράριο καταστημάτων:

Δευτέρα – Τετάρτη - Σάββατο:
9:00 - 17:00
Τρίτη – Πέμπτη - Παρασκευή:
9:00 - 14:00 - 17:30 - 21:00

Κατάστημα Πάτρας

Πάτρα

Σύντομα με νέο κατάστημα στην Πάτρα

Τρόποι επικοινωνίας

+30 2313 253 003

+30 698 5839 512

patrastore@dt-pcexperts.gr